Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

De huisarts houdt iedere werkdag spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 10.30 uur of van 15.00 tot 16.00 uur (behalve op woensdag). Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag van 13.00 tot 13.30 uur behalve op woensdag.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente meestal vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Bij verhindering verwachten wij dat u tenminste een uur voor het tijdstip van de afspraak afbelt. Voor het niet nakomen van een afspraak brengen we €15 in rekening, deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.