Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht hebt. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Links staat er een klachtenformulier en die kunt u dan invullen en de huisarts neemt dan binnen 10 werkdagen contact met u op. 

Komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfuntionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl . Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.

Komt u ook met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer info kijk op www.skge.nl