Praktijkondersteuners

Er werken 4 praktijkondersteuners voor de 3 huisartsenpraktijken van het gezondheidscentrum Borgele.

Janet te Broeke en Romy Logtenberg werken op verwijzing van de huisarts voor mensen met chronische aandoeningen zoals:

  • diabetes (suikerziekte)

  • astma en COPD (chronisch-obstructieve longziekten)

  • ouderenzorg

  • hart- en vaatziekten

Heleen Jonker en Marise Schooten werken als gespecialiseerde verpleegkundigen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Consultatie en begeleiding door deze praktijkondersteuners vindt ook plaats op verwijzing van de huisarts.

De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg door de praktijkondersteuners.